Pressemelding fra Olje- og energidepartementet ved oppnevning av Strømnettutvalget 11. juni 2021

Pressemelding fra Strømnettutvalget ved overlevering av NOU 14. juni 2022 

Presentasjonen til Strømnettutvalget ved overlevering av NOU 14. juni 2022

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet ved overlevering av NOU 14. juni 2022

NOU 2022: 6 Nett i tide — om utvikling av strømnettet + lenker til vedlegg

Pressekonferanse i opptak 14. juni 2022