Innspill kan sendes pr. e-post til stromnettutvalget@oed.dep.no

Vi ber om at innspill til utvalget sendes innen 1. februar 2022.