Innspillene må sendes innen 1. februar 2022. De kan sendes pr. e-post til stromnettutvalget@oed.dep.no

 

Innspill til Strømnettutvalget

Agder Energi

Agder Energi – ledetider konsesjonsprosesser

Bergen Næringsråd

BKK Nett

Borregaard

Dalane Energi

Distriktsenergi

Energi Norge

Energi Norge – Rapport om forenklinger i konsesjonsprosessen

Equinor – rapport om effekter av havvind på kraftnettet i Bergensregionen

Eviny AS

Haugaland Næringspark –

Heimdal Power

Indre Østfold kommune

IndustriEL AS

Klimavenner for kjernekraft

Kraftfylka

KS

Lede AS

Leif Gunnar Liland

Naturvernforbundet

Nelfo

New Kaupang

Nordland fylkeskommune

Nord Pool EMCO

Norsk hydrogenforum

Norsk Industri

Norske Reindriftssamer Landsforbund

Norwea

Norwea – utdypende innspill

Odfjell Oceanwind

Ola Mørkved Rinnan

Region Kristiansand

Rogaland fylkeskommune

Samfunnsbedriftene

Sjømatklyngen Senja

Smartgridsenteret

S-Nett

Solenergiklyngen

Statnett

Stavanger kommune

Teknisk gruppe i Etne

Turistforeningen

Vest-Telemarkrådet

Zero

 

Samlede innspill

Avinor, Forus Næringspark og Stavangerregionen havn

Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Haugaland Kraft Nett (Fagne), Linea, L-nett, Mørenett, Norgesnett og Tensio (Nord og Sør)

Naturressurskommunene og LNVK

Næringsforeningene i Trøndelag og Nordmøre

Sauda, Suldal og Ullensvang kommune

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

Vestland fylkeskommune og Invest in BergenRapport 1 og 2 av Aabø Power Consulting