Strømnettutvalget har vurdert tre overordnede temaer

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Strømnettutvalget la fram sin utredning til Olje- og energidepartementet 14. juni 2022.