Strømnettutvalget skal særlig vurdere tre overordnede temaer

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.